Vermut-trobada: Desbordaments de la Cultura a Barcelona

El grup de treball interdisciplinari i d’investigació col•laboratiu Desbordaments de la Cultura a Barcelona, desenvolupat en el marc del projecte #CohabitarEntre, proposa una sessió de trobada i vermut per socialitzar els seus primers resultats i convidar a participar en el seu treball sobre altres històries de la cultura i de la metròpoli de Barcelona.

El grup treballa des del mes de maig en sessions col•laboratives a porta tancada com a grup de recerca. Està format per diverses persones de les xarxes i espais d’Artibarri, Ateneu 9barris, La Ciutat Invisible i artistes visuals. En aquests mesos ha treballat sobre diferents eixos interrelacionats com la història de la ciutat, l’educació popular, l’acció comunitària o la cultura de base. En la sessió es mostraran els diversos esbossos i relats construïts fins ara i es dialogarà amb ells; a més, es compondran genealogies i altres formes de narrar i descriure la cultura a la ciutat, de manera que cada participant podrà també contribuir a aquestes històries.
Sessió oberta al públic amb apertitiu final.

Vermut-trobada: Desbordaments de la Cultura  a Barcelona