vibrrration thrrrough - Laura Llaneli

17:3019:30 h
Lloc: Galería Alegría
Ronda de la vía 7
08903 L'Hospitalet
Preu: Activitat gratuïta
Altres

Acció  “vibrrration thrrrough” a càrrec de Laura Llaneli

“vibrrration thrrrough” és un concert que parteix de l’exploració de diferents materials amplificats amb altaveus de contacte en què el so es transfereix a objectes que palpiten segons el seu cos i la seva manera de filtrar el so. És un set que canvia en cada lloc en què s’activa ja que proposa amplificar elements trobats en cada espai. A través de mínimes vibracions i sons midi, el concert posa de manifest la corporeïtat dels materials.

vibrrration thrrrough