WORKING SESSIONS Q&A: CREACIÓ I SOSTENIBILITAT DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS I CULTURALS ONLINE. Amb JOSEP MARIA MIRET, Director de Comunicació del RACC

19:00 h
Lloc:

Preu: Activitat gratuïta
Taller

En el context de la contínua emergència i creixent importància de les tecnologies digitals online, l’objectiu de les Working Sessions Q&A és examinar l’actualitat de la producció cultural i audiovisual, i els escenaris de la seva sostenibilitat en l’entorn d’Internet.

WORKING SESSIONS Q&A: CREACIÓ I SOSTENIBILITAT DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS I CULTURALS ONLINE. Amb  JOSEP MARIA MIRET, Director de Comunicació del RACC