De GRAF a GRAF

L’any 1736 els habitants de Königsberg, una ciutat conformada per vàries illes,volien organitzar una desfilada que passés una sola vegada per cadascun dels seus 7 ponts. Això va originar la teoria dels grafs.

A les matemàtiques un graf és un conjunt de nodes units per arestes, que permeten representar relacions entre elements d’un conjunt.

GRAF s’inicia l’any 2013, com una iniciativa d’artistes i agents culturals, al detectar la necessitat de millorar la comunicació i coordinació entre els espais de creació contemporània a Catalunya.

GRAF neix per connectar aquells nodes del conjunt, per optimitzar l’energia i els recursos del context del qual formem part.