Serveis

Què ofereix GRAF?

— Calendari compartit
Accés a l’eina d’organització interna per a espais GRAF que reuneix la informació de totes les seves activitats programades a futur o en procés de programació. L’objectiu del calendari és compartir aquesta informació a mitjà i llarg termini per generar un coneixement valuós i possibilitar la planificació estratègica de noves activitats, el benefici del qual és l’optimització de recursos. GRAF proporciona un contacte directe amb la resta d’espais GRAF.

— Agenda pública
Difusió de les programacions dels espais a l’agenda d’accés públic. L’agenda ofereix al públic un lloc de consulta ràpida de la programació dels espais GRAF, propostes provinents de diferents camps de la creació contemporània i de tot el territori de la geografia catalana. L’objectiu de l’agenda és fer més accessible la programació dels espais i projectes tant institucionals com independents i col·laborar a construir nous públics, facilitant el transvàs entres audiències de diferents disciplines.

— Buscador
Accés a tota la informació relacionada amb els espais i programacions publicades a GRAF, tant presents com passades. GRAF genera un arxiu de les programacions que han tingut lloc al context de Barcelona i Catalunya, així com dels espais que hi han format part. GRAF contribueix així a la memòria col·lectiva, visibilitza la realitat del context i ofereix un lloc d’accés lliure on consultar aquesta informació.

— Acompanyament personalitzat
Acompanyament als espais per a la publicació de la seva programació al calendari. L’eina en línia s’alimenta d’una relació personalitzada amb cadascun dels espais, per detectar les seves necessitats concertes i facilitar periòdicament la introducció de dades de la seva programació.

— Jornades GRAF
Trobades periòdiques presencials amb els espais per compartir programacions, avaluar GRAF i programar activitats d’interès per als espais i el públic especialitzat. GRAF està en constant evolució, en diàleg amb les necessitats dels espais.

— Xarxes socials
Suport a la visibilitat dels espais i les activitats que programen a través de les xarxes socials de GRAF.

— Newsletter mensual
Canal d’informació amb el públic, a través de correu electrònic, amb la programació mensual dels espais GRAF. Avanç de la programació dels espais, que després s’amplia en detall a l’agenda setmanal. El Newsletter facilita que la informació dels espais arribi a l’usuari final.

— Rutes GRAF
Textos d’opinió de publicació periòdica realitzats per col·laboradores externes i/o vinculades als espais GRAF. Les Rutes GRAF generen un recorregut virtual pel panorama cultural local, incloent algunes de les programacions dels espais GRAF.-

.

Vols més? Serveis especials GRAF

— Espai destacat a l’Agenda
GRAF disposa d’espais destacats a l’agenda en forma de bàners per anunciar esdeveniments o programacions especials. El bàner es compon amb imatge i/o text, en format horitzontal o vertical, funciona com a link a una pàgina web externa i és visible durant el temps que necessitis a la pàgina principal de GRAF.net, acompanyat de tota la programació de l’agenda setmanal.

— Publiquem la teva programació a GRAF
GRAF ofereix un servei d’introducció de dades per a espais amb un volum de programació alt. Periòdicament ens envies la teva programació a futur i la publiquem al calendari GRAF per a que estalviïs temps i t’asseguris de compartir la teva informació actualitzada i a llarg termini amb la resta d’espais i amb el públic.

— Campanya de comunicació
GRAF dissenya campanyes específiques de suport a la comunicació per als espais. Pensem amb tu com donar suport a les teves programacions especials amb tots els elements de la plataforma GRAF.

Per a més informació escriu-nos a info@graf.cat