Aquesta setmana es va revisar el decret del 29 Oct. i, afortunadament, al menys algunes activitats culturals s'han pogut reactivar. Tot i això, continuem recomanant revisar el web de cada espai en cas de canvis o anul·lacions.
Molta força!

Anòmia

Itinerante
Depen de l'esdeveniment
Des que es va establir l’any 2012 a Barcelona, Anòmia pretén presentar i contextualitzar efectivament a un grup i col.lectiu d’artistes i projectes els quals treballen en diverses disciplines entre elles: So, vídeo, editorial – a través tant de formats físics com digitals – mantenint la línia editorial oberta en quant a format i concepte, i alhora generant i promovent la reflexió i donant peu a estudis creatius en medis, pensament contemporani i recerca d’arxiu.

Esdeveniments passats