ARTeFACte

DISPOSITIU PERFORMATIU DE NOVA INSTITUCIONALITAT CULTURAL METROPOLITANA

ARTefACTe és un laboratori de nova institucionalitat cultural des del foment de les pràctiques performatiques i els estudis de la performativitat.

“És parla molt de la necessitat de que les institucions de l’ecosistema artístic al territori cooperin i sumin, que deixin de funcionar com a entitats autonomes, que col.laborin en el disseny de continguts comuns a escala metropolitana, que apostin conjuntament per projectes de ciutat. Es parla molt pero mai no acaba de fer-se del tot realitat. Curiosament, crec que ara mateix és donen determinades circunstàncies contextuals per a avançar en el desplegament d’estrategies amb aquests objectius, per avançar en l’aprofondiment d’una sort de nova institucionalitat cultura al nostre ecosistema d’ arts visuals. Un nova institucionalitat des de la que la estructura d’administracions i institucions publiques treballi transversalment i retroalimenti els espais independents de base, contribuïnt a la seva sostenibilitat. I crec que aquesta nova institucionalitat només fara via si obrim marges a la possibilitat d’esdeveniments disruptius i performatius, en la pràctica, des de l’acció. Performativitzant la cultura”

Esdeveniments passats