Bodies in alliance. Marinella Senatore

12:0015:00 h
Lloc: adn galeria
Mallorca, 205
08036 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

La segona exposició individual de Marinella Senatore a ADN Galeria, Bodies in Alliance, presenta la diversitat en la producció d’aquesta artista que, barrejant tradició i contemporaneïtat, transforma la realitat que envolta l’espectador.

Senatore és una artista multidisciplinària amb una obra que gira a l’entorn de la creació de comunitats temporals on es reuneixen persones amb vincles comuns i diversos. Paral·lelament, sense deixar de reflexionar sobre el significat mateix de la connexió i la convivència d’aquestes comunitats, l’artista crea peces amb paper, pintura, teixits i llum amb referències habituals a la dansa, la cultura popular, la música i l’activisme.

El títol de l’exposició és una frase que prové d’un text de la filòsofa feminista Judith Butler, on l’autora explica com l’aliança entre minories o cossos vulnerables es converteix en un acte subversiu amb capacitat transformadora per respondre a les condicions precàries del nostre temps. Senatore pren aquestes idees i les posa en pràctica afavorint la creació de comunitats, facilitant-los el diàleg i l’espai per trobar-se, sense donar instruccions tancades als participants: ella estableix acuradament les condicions per la trobada, però són els participants els que decideixen el guió de l’actuació i el marc cultural inicial.

Bodies in alliance. Marinella Senatore