GRAF t’apropa la programació de creació contemporània a Catalunya. L'agenda que suma totes les agendes.

adn


adngaleria
Enric Granados, 49

08008 Barcelona

adnplatform
Victor Hugo, 1 (nau 6)
08173 Sant Cugat del Vallès


adngaleria:
Dilluns: 15:00 – 20:00 h
Dimarts – Divendres: 10:00 – 20:00 h
Dissabtes: 11:00 – 14:00h, 17:00 – 20:30 h

adnplatform:
Dimecres: 10:00 – 15:00 h
Dissabtes: 10:30 – 15:30 h
adngaleria va ser fundada amb la voluntat de crear una plataforma híbrida entre mediació comercial i aportació cultural, amb l'objectiu de difondre tendències artístiques actuals. El programa està enfocat cap a produccions que prioritzen contingut i es posiciona com a reflex semàntic de les dinàmiques contextuals en què es generen.

Més enllà de la mediació comercial, ens comprometem amb els artistes per generar xarxes d'apreciació internacionals que fomentin debat sobre les línies de força de la creació contemporània, possibilitant l'establiment de fonaments sòlids per al desenvolupament de les seves carreres a través d'una política activa de difusió mediàtica, comunicació online i presència en fires. Hem establert una política de treball col·laboratiu amb intel·lectuals i professionals del sector per enriquir el nostre programa i promoure el dinamisme de les arts visuals més actuals. Així mateix, recolzem el col·leccionisme emergent amb un assessorament continu i de proximitat.

adnplatform consolida l'aportació cultural de la galeria com a plataforma per projectes expositius resultants d´una convocatòria de comissariat, presentacions performatives, programes públics de reflexió sobre la vinculació entre art i societat i residències d´artistes i comissaris. El programa d'activitats transcendeix l´espai físic de la iniciativa per albergar propostes que es desenvolupin en les noves instal•lacions de Sant Cugt, a la seu principal de la galeria a Barcelona, extra murs o en format online. Com a recurs intern el nou espai alberga així mateix el magatzem i showroom d´obra en permanència i l´arxiu documental de la galeria.

Equip:
Miguel Ángel Sánchez, director.
Francesco Giaveri, gallery manager, coordinació fires i produccions.
Cristina Centelles, responsable de comunicació.
Jordi Vernis, producció, logística i registre.
Adriana Leanza, responsable de disseny i maquetació.
Marc Roca Vives, assistent de producció i muntatge.

Esdeveniments en curs

Esdeveniments passats