GRAF, la plataforma que reuneix les entitats d'art contemporani per a fer comunitat.

Subscriu-te per a rebre la Newsletter GRAF,"aquí"

Distanciamientos: Que reste-t-il de nos amours?

12:00 h
Lloc: adn galeria
Mallorca, 205
08036 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

L’exposició presenta peces d’ADN i dos préstecs de la col·lecció i arxiu de Victoria Combalía, per commemorar la controvèrsia pública del 1973 entre Antoni Tàpies i el Grup de Treball.

Distanciamientos: Que reste-t-il de nos amours?