Interiors. Patricia Dauder

19:00 h
Lloc: PROJECTESD
Passatge Mercader, 8, baixos 1
08008 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Visita guiada

La voluntat de veure més enllà del món visible circumdant condueix el treball de Patricia Dauder. L’artista intenta capturar allò que és extremadament difícil de retenir: el pas del temps, un moment fugaç, una trajectòria efímera, un espai remot o en transformació.

L’exposició Interiors combina obres de format escultòric amb obra sobre paper de diferents formats i qualitats. Com s’indica al títol, en aquesta nova presentació l’artista centra la mirada en la idea d’espai interior. Des d´una aproximació gairebé tàctil, es vol incidir en l´experiència i la percepció de l´espai interior a través del cos. Un espai conegut o recordat, un lloc que només pot ser aprehès a través de la idea de rastre, de residu o de memòria. A totes les obres de la mostra apareix la idea d’organicitat, d’indefinició, d’evocació que sol recórrer tot el treball de Dauder

Interiors. Patricia Dauder