Jochen Lempert

Lloc: PROJECTESD
Passatge Mercader, 8, baixos 1
08008 Barcelona
Aquest esdeveniment sortirà publicat a l'agenda el dia 12.09.2024.
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
Jochen Lempert