Spirito portatile

Lloc: Chiquita Room
Villarroel, 25
08011 Barcelona
Preu: Activitat gratuïta
Exposició

Spirito portatile és una exposició de Laura Zuccaro que sorgeix de l’exploració de l’espai primordial i de la seva forma portable, tant nivell material com en l’àmbit espiritual. A partir d’una sèrie d’aquarel·les que dibuixen estructures modulars i amb la construcció d ́ un contenidor per portejar objectes personals, provisions, aprenentatges i experiències, l’artista investiga exercicis de plegat i de desplegament amb el fi últim de subministrar-se una recambra sempre disponible, pròpia, íntima i vital.

Spirito portatile