The Apprearance of a Distance. Louis Porter

Lloc: Chiquita Room
Villarroel, 25
08011 Barcelona
Aquest esdeveniment sortirà publicat a l'agenda el dia 12.09.2024.
Preu: Activitat gratuïta
Exposició
The Apprearance of a Distance. Louis Porter