Maig 2021
Territori Contemporani 3/5
per Olga Olivera-Tabeni

Trenta-quatre dies caminant al voltant de trenta-quatre parcel·les

Aquest itinerari és una adaptació d’una peça amb el mateix nom que fa referència i tal com diu el títol a caminar trenta-quatre dies seguint les finques d’un vell document trobat, finques de l’herència de la primera alcaldessa catalana, Dolores Codina i Arnau.

I com les finques són definides en la documentació notarial pels seus límits, la peça tracta de buscar aquests espais entre, per a caminar-hi al voltant, com a una acció senzilla, però a la vegada complexa, plena de significats.

Caminar per aquests llocs ens descobreix diverses realitats, restes de velles construccions, de parets de pedra seca, de vells arbres fruiters, perers, ametllers, oliveres que han quedat abandonades i ja ningú s’entreté a agafar els seus fruits, restes d’una economia de subsistència que la màquina del capital s’ha emportat, o espais on hi proliferen les mal anomenades males herbes, que a vegades el pagès crema o arrenca, però que tornen a renéixer una volta i una altra. Estrets llocs, els últims i escassos reductes d’un món sense conrear, lliure, sense amo (tot i les tensions que també s’hi produeixen). Fora del món productiu, del capitalisme, un Midstream o terreny difós, d’ecologia flotant, que no en podem fixar.

Però en el treball i com que no podem accedir al registre de la propietat, per la llei de protecció de dades, alhora que havent canviat alguns dels noms de les partides, de propietaris que hi apareixen, noves reparcel·lacions, o terrenys afectats per vies de circulació… Se’ns fa difícil l’accés i la seva identificació. Al final, aquest itinerari acaba sent un munt de fotografies d’espais i recorreguts que segurament no tenen res a veure amb els relatats en aquests vells documents, una situació d’oblit, d’amnèsia i d’un estrany joc d’aproximacions i absurditats.

 


19a: Una altra peça de terra campa, situada en el mateix terme del Talladell i partida” “PLANS “de cabuda cinc jornals i mig, o siguin 2 hectàrees, 39 àrees, 69 centiàrees; confrontant: per Orient amb Jaume Calafell; al migdia, amb la bassa; per Ponent amb la mateixa bassa i el camí de Cervera; i per Nord amb el camí dels Plans.

5362’50 2443’33

INSCRITA en el volum 485 de l’Arxiu, foli 87, finca número 592.

 


24a: Una altra peça de terra campa a reg, situada en el mateix terme i partida “HORTA” de cabuda aproximada tres jornals i mig o sigui una hectàrea, 52 àrees, 53 centiàrees; confrontant: per Orient amb el camí de Casa Blanca i Ramón Perelló; al migdia, amb el reguer i José Segura, i per Nord amb el camí de Casa Blanca.

6493’75 3041’66

INSCRITA en el foli 107 del volum 485 de l’Arxiu, finca número 597.

 


25a: Una altra peça de terra campa i de reg, situada en el mateix terme i partida de “L’HORTA” de cabuda un jornal, o siguin 43 àrees, 58 centiàrees; confrontant per Orient amb hereus de María Antonia Puig; per Migdia, amb José Pont; per Ponent, amb el camí de Planós; i per Nord amb la séquia i part amb hereus de la Senyora Puig.

582’50 522.

INSCRITA en el foli 111, del volum 485 de l’Arxiu, finca número 598.

 


31a: Una altra peça de terra plantada de vinya i oliveres; anomenada la “CALVETA”, del mateix terme de Talladell i partida LES GARRIGAS; de cabuda tres jornals, 3 porques, o siguin 1 hectàrea, 41 àrees, 63 centiàrees; confrontant: per Orient amb el terme de Granyena; per migdia, amb terres del poblat del Mas de Bondia; a Ponent, amb Francisco Vilardosa; i per Nord, amb Felipe Solé i Ramón Rufes.

321’25 1400

Inscrita en el volum 485 , foli 135, finca número 604.

 

TERME DE SITJAS O  FLOREJACHS:

33a: El dret de pastures i herbes, de l’heretat “MAS LLORENS”; campa, vinya, olivar, erma, i bosc, situada al terme de Sitjas o Florejachs d’extensió 311 Jornals, deu porques, o siguin———————————————————(no consta); Confrontant: per Orient amb el terme de la Guardiola; per Migdia, amb el dit terme de Florejachs; per Ponent, amb el terme de Renant; i per Nord amb el de Castellblanch. Aquesta heretat pertanyia al Senyor Antonio Esteve Ramón i la Senyora Teresa Ramón Pujol, en qualitat d’hereu i usufructuària del seu pare i marit José Esteve Valls, i la van inscriure en el volum 265 de l’Arxiu, finca numero 377 duplicat, inscripcions noranta i dècima (no consta el foli). Una porció de cent cinquanta-cinc jornals de la part d’Orient d’aquesta heretat va ser insolutumdada a Antonio Vilalta i tant en l’escriptura d’insolutumdació d’aquesta porció d’heretat, com en la descripció de l’heretat total, es va fer constar que la mateixa, és a dir la total finca, estava subjecta al dret de pastures que obtenia el Senyor Joaquín Codina i Canut. Com fa diversos anys que tal dret de pastures no es fa efectiu es valora en la quantitat de 2000 pessetes segons el títol.

Valorat en 5.333,33 2000. Valor Reg. 5333,33 )

Consta inscrit al foli 46 del volum 1012, finca numero 377.88; al foli 90 del volum 933, finca numero 1383; al foli 196 del volum 933, finca numero 1384; i al foli 72, del volum 1138, tots ells del terme de Florejachs.

 

S’ha respectat els topònims i noms propis del document original, que és una relació mecanografiada de béns que tenia Dolores Codina i Arnau.

Ruta Graf per Lleida de l’Olga Olivera-Tabeni, artista visual.

Aquest text forma part del conjunt de rutes dirigides per Frederic Montornés. Amb la intenció de sortir de Barcelona ciutat i donar a conèixer altres projectes de rutes, GRAF convida a Frederic Montornés a fer una primera Ruta introductòria al repositori de Territori Contemporani –un programa de televisió per a descobrir els espais de difusió i producció d’art contemporani a les comarques de Catalunya, a través de les artistes i agents culturals implicades– i de la mateixa manera, a dirigir quatre Rutes GRAF per les quatre províncies de Catalunya de la mà d’artistes vinculades a aquests territoris.