Les planàries i les tènies. José Begega

Venue: Centre de les Arts Lliures - Fundació Joan Brossa
Carrer dels Flassaders, 40
08001 Barcelona
Price: Free event
Exhibition

This content is not available in English.
You can consult it in Catalan or Spanish.

Les planàries i les tènies. José Begega