Hamaca

Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona

HAMACA és una plataforma d'audiovisual experimental que funciona com a distribuïdora i arxiu de la historiografia del vídeo vinculada a l'àmbit estatal. És una entitat sense ànim de lucre, al servei de les artistes i públics, que té per objectiu la conservació d'aquest patrimoni; la posada en valor del mitjà a través del seu estudi, difusió i producció; i la generació d'un flux econòmic per a les creadores.

Esdeveniments passats