Hamaca

Emilia Coranty, 16 – Can Ricart
08018 Barcelona

HAMACA és una distribuïdora de videoart i arts electròniques. És una entitat sense ànim de lucre al servei dels autors i usuaris que té per objectiu activar la difusió de l'obra i generar un flux econòmic per a la producció dels artistes.

Esdeveniments passats