Cultural Rizoma

Plaça de l'Església, 8 - 17460 Celrà (Girona)
En hores convingudes contactant prèviament a info@culturalrizoma.com
Cultural Rizoma és una cooperativa sense ànim de lucre centrada en la creació, producció i difusió de projectes vinculats a les pràctiques artístiques contemporànies, amb especial atenció a les arts visuals.
Fundada l’any 2017, des de l’estiu de 2018 gestiona un espai propi al municipi de Celrà (Girona) que funciona com a oficina de producció i acompanyament de processos de recerca i creació que cristalitzen de diferents formes, sovint repensant les lògiques de l’exposició convencional.
Les seves línies de treball oscil·len entre l’interès per atansar-se al context més immediat i l’exploració de pràctiques relacionades amb el format editorial i l’àmbit digital.


Esdeveniments passats