Has sentit a parlar de Les Mòniques?

Cada any, el Centre d’Arts Santa Mònica acull, durant onze mesos, diferents artistes en residència que interactuen col·lectivament en grups de treball anomenats gremis. Perquè els puguem conèixer una mica més, els set gremis actius durant aquest curs 2023-2024 ens han obert les portes dels seus espais d’investigació per a compartir les seves experiències i explicar-nos breument qui són, què han estat desenvolupant i amb quines paraules defineixen el seu pas pel Santa Mònica. Un context del que valoren especialment poder investigar amb temps, recursos i cures i en grups amb perfils transdisciplinaris.

L’objectiu de Les Mòniques és el de treballar sobre els continguts del centre originant noves creacions amb una lògica de transmedialitat, en base a uns objectius definits col·lectivament. Aquesta beca de recerca i experimentació promou el desenvolupament de prototips de dispositius de mediació artística que obrin a públics diversos els continguts, discursos i preguntes que el centre conté i genera.

1. Gremi de gastronomia

El gremi de gastronomia, amb la Yazel Parra, l’Alexandra Laudo i la Laura Torres, s’interessa pels aspectes sociològics, culturals, econòmics i polítics del menjar; com la producció i comercialització de certs aliments han intervingut en el desenvolupament de processos civilitzatoris globals com el colonialisme o el capitalisme. Han generat idees i reflexiones com la de fer comestible el pensament, com a manera de desjerarquitzar el pensament i les cultures en si mateixes, i ho han fet a partir de dues línies d’acció: el pòdcast Digestions, on van convidant persones especialitzades en els temes que els interessen per compartir coneixements; i la Cuina Ambulant, que ve del gremi de gastronomia anterior, on l’acte de cuinar juntes esdevé un acte reivindicatiu.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


2. Gremi de digitalització

Aquest gremi, format pel Carlos Carbonell, el Marc Villanueva i el Quelic Berga-Carreras, està investigant de manera pràctica i lúdica els diferents usos de les tecnologies digitals i la seva relació en el context del Centre d’Arts Santa Mònica i els seus públics. Es plantegen com les tecnologies digitals ens estan modelant i com poder jugar a subvertir-ho, capgirar-ho, interrogar-ho. Parteixen de les següents inquietuds i sospites: com podem problematitzar i enriquir la interacció entre les persones i els sistemes computacionals? Com ens relacionem, posicionem i situem amb les intel·ligències artificials generatives, la robòtica o les xarxes socials? Com ens travessen els nous models d’interacció i socialització que emergeixen en l’era post-digital?

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


3. Gremi d’edició

Format per la Verónica Lahitte, l’Antonis Antoniou i la Carla Lupa, aquest gremi treballa a partir de metodologies compartibles, explorant les múltiples dimensions de la llengua: com a so, com a gest, com a acció, com a òrgan. Al llarg d’aquests mesos han estat donant continuïtat a projectes de l’any passat, com és el cas de Balda; i desenvolupant altres accions, com la construcció d’una biblioteca mòbil, antiracista i anticolonialista, així com l’organització de tallers per a infàncies i proposen accions intergremials.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


4. Gremi de participació

El gremi de participació, format per la Tatiana Antoni Conesa i la Violeta Ospina Domínguez, ha aportat una visió, una línia de recerca, anomenada Repara-acció amb la intenció de fer de la institució un lloc més permeable i accessible a totes les corporalitats, intentant posar en el centre aquelles que han sigut vulnerades per la normalitat colonial i capacitista. Les seves accions, com l’Autosuggestió Capacitista i la Bústia d’Invocacions, son un gest de reparació del teixit artístic i social que ha estat vulnerat històricament i que viu quotidianament opressions racials, de classe i capacitistes.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


5. Gremi de comunicació

L’Ángela Palacios, la Lara Martínez i l’Anna Vilamú formen el gremi de comunicació i ho han tingut molt clar des del principi: el que volen és fer recerca amb calma, humor i de manera col·lectiva. Actualment, s’estan dedicant a l’elaboració de diferents processos de comunicació interna a través de tallers col·lectius, alhora que treballen sobre el discurs. I han formalitzat el projecte Sojornar, un prototip iniciat pel gremi anterior, orientat a estudiants de quart de primària.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


6. Gremi d’espais

El sisè gremi amb què hem parlat és el gremi d’espais (o d’espies, com els agrada dir), format per la Cristina Candela, el Pedro Bennaton i l’Anna Solanilla. La seva investigació explora el concepte del cos a l’espai, des de la performance, des de l’escolta i des de l’observació de quins cossos entren o no entren al museu. Dins la seva recerca, posen el focus en el concepte del “entre”: els espais intersticials, els liminals, les fronteres entre la institució i el carrer. Com els moments entre exposicions del Santa Mònica, on proposen accions que conviuen i escolten allò que està passant a l’espai quan no hi ha exposició.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.


7. Gremi d’educació

La darrera entrevista la vam fer amb el gremi d’educació, format per la Rosa Llop, el Martí de la Malla i la Sara Manubens. La seva recerca parteix de la reflexió sobre el capital simbòlic que pot aportar la família cap a la institució, i com pot revertir amb un impacte positiu la institució artística en l’àmbit de les famílies. Qüestionant el model tradicional de família i el model tradicional d’institució, visibilitzant la diversitat en el concepte de família i plantejant com la institució ha de poder acollir aquesta diversitat. Quines accions poden tenir impacte en les famílies quan van a la institució, perquè, d’alguna manera, se la facin seva. Tensionar qué vol dir una institució artística, que s’hi pot fer i quins vincles afectius es poden crear.

Pots veure el vídeo aquí o bé llegir-ne la transcripció.

____

APROPOS són continguts fets a propòsit d’alguna cosa que succeeix en el nostre context artístic. En aquest cas en col·laboració amb Santa Mònica i amb els set gremis que han configurat Les Mòniques 2023-24.